Hoe organiseert de natuur zichzelf? En hoe verhoudt zich dat tot de innerlijke noodzaak aan orde en harmonie?