Organische en geometrische patronen beantwoorden aan de innerlijke behoefte aan orde. Een schilderij behoort immers recht te hangen? Toch??