oersoepent heiligbeent de oerknal heen

tot aan de randen van zijn universum

 

maar goed en kwaad?

 

nee, die kom je daarin niet tegen

totdat ….

 

totdat de mens ten tonele ….

 

de rest is geschiedenis