De resonantie van de natuur in het innerlijk: de spanningen tussen orde en chaos, licht en duister, goed en kwaad. Krachten en tegenkrachten ...., eindeloos .... beginloos