wat zou het leven zijn zonder:

1. Zondegenot

2. vrome Ontucht

3. bestaansverdriet

4. het menselijk tekort

?

??

???