Er waren dappere exemplaren die zeker van zichzelf door het leven gingen. Maar er waren  ook mensen zoals ik zeg maar, die als mens door het leven gingen: figuren die berichten over het Aanstaand Koninkrijk Gods met een vertwijfeld en verscheurd gemoed aanhoorden en er het hunne van dachten.