met name de Zeven Hoofdzonden vormen een boeiende vrijetijdsbesteding