onvermogen is één van de talenten van de mens. De andere zijn tekortschieten en mislukken