Verona, ook jij hebt maar één ik. Wees er trots en zuinig op