de mens is niet zo nietig dat hij de wereld niet weet te vernietigen