massa-extinctie dient net zo groots te worden aangepakt als dat het nu door de mens wordt aangepakt