de dingen gaan zoals ze gaan. Krachten botsen op elkaar, alles slijt. Kunnen de harmonische krachten daar tegenop?