Mijn werk kenmerkt zich deels door organische structuren. Misschien is het een uitdrukking van de innerlijke noodzaak tot orde, harmonie, opbouw - die (vermoedelijk net zo noodzakelijk) eeuwig wordt verstoord door chaos, disharmonie, afbraak. In een conti-nu proces.