Hoop is de strohalm die knakt van vergankelijkheid.