Aan het leven dient evenveel zin te worden toegevoegd als dat het zinloos is (wil men in evenwicht zijn met de kosmos)