oersoepend heiligbeent de kosmos heen,

naar de plaats waar zij vandaan komt