men dient even vaak te sterven als dat men geboren wordt